All posts tagged: Fuller

NONSEMBLE, Spaceship Earth

NONSEMBLE s’alia amb vocalistes de l’escena de Brisbane per rendir homenatge i traslladar les idees en forma de cançons del famós Operating Manual for Spaceship Earth, l’obra capital de R.B. Fuller.

Deixa un comentari